Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.1140.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde omkring Elsagervej, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.1140.06
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.
Max antal etager: Åben-lav:1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,
- at huse langs Sct. Cathrinevej - opført i forbindelse med privatbanebyggeriet bevares,
- at områdets specielle præg med de gamle villaer bevares.
Beskrivelse af området
Ældre boligområde primært med parcelhusgrunde, hvoraf en del er bebygget med fine byhuse i variende størrelser. Der er opført huse hovedsagelig med 1½ etage og høj kælder. Enkelte er bygget med 2 etager.
Langs Sct. Cathrinevej er et par tidstypiske huse, opført i forbindelse med anlæg af privatbanen.
I området er der udover enkelte andelsboligbyggerier, en friskole, en specialskole og en institution. Der er også et nyere etagebyggeri ? Hubertusparken ? med både form og placering præget af beliggenheden tæt på Banegraven.
Lokalplaner inden for området
105.1130-L03 (vedtaget)
111.2 HJØRRING (vedtaget)
112.1 HJØRRING (vedtaget)