Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.1130.39
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde med offentligt formål ved Kristiansandsvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.1130.39
Områdets anvendelse: Etagebolig
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
<p>Områdets anvendelse fastlægges til boligformål formål med etageboliger samt offentligt formål. <strong></strong></p>
Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 4 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
<p>Byrådet vil arbejde for:<br>- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,<br>- at bevare områdets grønne karakter.<strong></strong></p>
Beskrivelse af området

Rammeområdet omfatter to opgange i en lejlighedsblok bestående af i alt fire opgange samt et friareal, som ligger i tilknytning til de to opgange. Friarealet er afgrænset i forhold til områdets øvrige friarealer og indrettet med plæne og terrasser.

Lejlighedsblokken er en del af et større lejlighedskompleks ved Keravavej, Kristiansandsvej og Trollhättanvej kaldet Vestbyparken.

Lokalplaner inden for området
105.1130-L02 (vedtaget)