Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.1130.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde mellem Keravavej og Trollhättanvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.1130.05
Områdets anvendelse: Etagebolig
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
<p>Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med etageboliger.</p>
Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 4 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
<p>Byrådet vil arbejde for: <br>- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,<br>- at bevare områdets grønne karakter.</p>
Beskrivelse af området
<p>I området langs Kristianssandvej og Trollhätttanvej ligger der 3 etages tidstypiske lejlighedsblokke fra 1970érne. Der er fint beplantede grønne friarealer mellem de enkelte blokke.</p>
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet