Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.1120.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde mellem Vestre Allé og Hirtshalsvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.1120.04
Områdets anvendelse: Boligområde - Tæt lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,
- at bevare områdets grønne karakter.
Beskrivelse af området
Nyere tæt-lav boligbebyggelse i en etage bygget omkring 3 mindre gårdrum med parkering og fælles friareal.
Bebyggelsen fremtræder harmonisk og anlægget er meget fint tilplantet.
Lokalplaner inden for området
152.2a HJØRRING (vedtaget)