Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.1110.36
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Høngårds Ager, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.1110.36
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.

Der udlægges store arealer som fælles friarealer, bl.a. skal der plantes frugtlunde og etableres et grønt, karakterskabende strøg igennem området som forbindelser etaperne i det nye byområde og skaber forbindelse mellem naturområdet Lundergårds Plantage og det åbne land.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 10 m
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre områdets anvendelse til boligformål.
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
10.000-04 (vedtaget)