Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.1110.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Gl. Løkkensvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.1110.02
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.
Bebyggelse langs byggelinien på Gl. Løkkensvej skal fastholdes (15 m fra vejmidte).
Ny bebyggelse skal bygges med min. 1.5 etage.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,
- at bevare områdets helhedspræg og dets skala,
- at bebyggelse sker langs byggelinien for at fastholde bebyggelsens og vejens enkle og rolige udtryk.
Beskrivelse af området
Gl. Løkkensvej er den gamle landevej ud af byen mod Løkken og det ses i den østlige ende på husene langs vejen.
Bebyggelsen er her fra 20-30érne bygget på rektangulære grunde og fremstår som et ældre homogent kvarter. Bebyggelsen består af huse på 1½ -2 etager, hovedsageligt murstenshuse i blank mur med tegltag.
Længere mod vest ligger der på den nordlige side større grunde med ejendomme trukket tilbage fra vejen.
På den sydlige side af Gl. Løkkensvej ligger der i den vestlige del af området en række nyere parcelhuse.
Lokalplaner inden for området
112.1 HJØRRING (vedtaget)