Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 104.8150.13
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, pumpestation og forsinkelsesbassiner med rensefunktion ved Skyttegården, Hjørring


Områdets betegnelse: 104.8150.13
Områdets anvendelse: Tekniske anlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med teknisk anlæg for kloakforsyningen
(pumpestation, forsinkelsesbassiner med rensefunktion).

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 25

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde området til teknisk formål.
Beskrivelse af området
Området indeholder det gamle rensningsanlæg, som i dag fungerer som forsinkelsesbassiner for Hjørring Renseanlæg.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet