Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 104.7110.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Halvorsminde Efterskole, Hjørring


Områdets betegnelse: 104.7110.12
Områdets anvendelse: Uddannelsesinstitutioner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med skole og institutioner såsom efterskole/ungdomsskole med tilhørende lærerboliger, idrætshal, teknisk anlæg m.v.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde området til offentlige formål.
Beskrivelse af området
Området består af Halvorsminde Ungdomsskole, som indeholder en blanding af gammelt og nyt byggeri fra perioden 1924-2001. Byggeriet fremstår velholdt og er opført i op til 2 etager.
Lokalplaner inden for området
135.2 HJØRRING (vedtaget)