Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 104.5110.16
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Vandsted Plantage, Hjørring


Områdets betegnelse: 104.5110.16
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, med rekreativt grønt område.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at flere delområder udlægges som urørt skov for at styrke skovens biologiske funktion,
- at løvskovsandelen efterhånden øges,
- at stisystemerne vedligeholdes.
Beskrivelse af området
Et ca. 27 ha stort område hovedsagelig bestående af sluttet nåleskov i nord ( tidligere benævnt Vandstedlund Skov), og den sydlige del af plantagen (tidligere benævnt Hjortlunds Plantage) har en mere åben karakter, som går over i kulturenge og marker skrånende ned mod Åstrup Møllebæk (tidligere Mogbækken). Her anvendes en af lysningerne af Kommunens materielgård som kompostplads og til planteopbevaring.
Skoven er noteret som fredskov.
Plantagen har stor landskabelig værdi med sin placering i byens periferi ud mod landbrugslandet. De lysåbne skrænter giver gode udsigtspunkter ud over ådalen og bør bevares lysåbne. Flere nøglebiotoper. Vigtig overnatningsplads for kragefugle.
Området har stor rekreativ betydning for de omboende, med et tæt stinet for gående og ridende.
Plantagen er planlagt som støttepunkt for Naturskolen i Hjørring og bruges bl.a. af daginstitutioner i tilknytning til 'Skovhytten'.
Ejendommen Høgesangervej 20 består af tidligere landbrugsbygninger, som er kommunalt ejet.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet