Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 104.5110.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Friskbækkilen, Hjørring.


Områdets betegnelse: 104.5110.10
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område i form af grøn kile.
Området fastholdes som grønt friareal.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at tilstanden i beskyttede naturområder ikke ændres,
- at landskabskilen friholdes for bebyggelse.
Beskrivelse af området
Landskabskile på godt 3,2 ha beliggende omkring Friskbækken. Hovedparten af kilen er registreret som beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Kraftigt terrænfald ned mod vandløbet. Tilstanden i de beskyttede naturtyper (lavbundsarealer) må ikke ændres hverken med dræn eller bebyggelse. Kilens nordlige gren, der har forbindelse til Bagterpvej, friholdes ligeledes for bebyggelse og udlægges til grønt friareal med sti.
Kilen grænser op til nyere boligområder ved Friskbækvej, Odbjergvej og Bagterpvej.
Lokalplaner inden for området
104.1140-L05 (vedtaget)
135.4 HJØRRING (vedtaget)
135.5a HJØRRING (vedtaget)