Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 104.5110.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Mejsevejskilen langs jernbanen, Hjørring


Områdets betegnelse: 104.5110.08
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område i form af grøn kile.
Området må kun anvendes til offentlige friarealer uden støjende aktiviteter.
Området skal friholdes for bebyggelse bortset fra bygninger til brug for områdernes anvendelse til offentlige friarealer.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets hidtidige karakter.
Beskrivelse af området
Boligkvarteret ved Mejsevejsudstykningen adskilles fra jernbanen ved et træbevokset ca. 25 m bredt offentligt friareal med en rekreativ sti. Landskabskilen, som strækker sig fra Ulvegravene i nord til Solsortevej i syd er ca. 560 m lang. Der er stiforbindelse til friarealet fra de 6 boligveje, som støder op til arealet.
Lokalplaner inden for området
20 HJØRRING (vedtaget)