Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 104.5110.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Skytteanlægget og grønt område nord for Åstrup Møllebæk, Hjørring.


Områdets betegnelse: 104.5110.06
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område.
Området kan kun anvendes til offentlige friarealer uden støjende aktiviteter.
Området friholdes for bebyggelse bortset fra bygninger til brug for områdernes anvendelse til offentlige friarealer.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at den døde elmebeplantning i vest mod Bagterpvej genplantes som løvskov,
- at engstrøget langs bækken fortsat afgræsses.
Beskrivelse af området
Områdets nordlige dele er blandet løvskov ved Skyttepavillonen. I områdets midterste del findes nåleskov. Den sydlige del er beskyttet natur - engstrøg langs Åstrup Møllebæk (tidligere Mogbækken).

Lokalplaner inden for området
141.1 HJØRRING (vedtaget)