Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 104.3120.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde i Vester Bagterp, Hjørring


Områdets betegnelse: 104.3120.05
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri- og værkstedsvirksomhed, håndværksvirksomhed, mindre lagervirksomhed og lignende.
Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre udvidelsesmuligheder for håndværksvirksomhederne.
Beskrivelse af området
Området er beliggende i Vester Bagterp, vest for Bagterpvej og nord og syd for Halvorsmindevej. Området grænser mod nord, øst og vest op til et boligområde. Mod syd til det åbne land.
I området er der etableret lettere industri og værkstedsvirksomhed. Et tømrer og maskinsnedkeri og et vvs- og idecenter.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)