Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 104.2140.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv nord for Halvormindesvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 104.2140.04
Områdets anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.

Max antal etager: Åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter med mulighed for boligbebyggelse og erhverv.
Beskrivelse af området
Mindre bebyggelse i kanten af skoven nord for Halvorsmindevej. Mod vest er et gammel ledvogterhus tæt ved banen. Midt i området ligger en ejendom med bolig og mod øst en ejendom med bolig og erhverv.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)