Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 104.1140.22
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde Engparken, Hjørring


Områdets betegnelse: 104.1140.22
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Vejadgangen skal ske fra Bagterpvej.

Bebyggelsens omfang og udformning skal tage hensyn til naturområderne og det eksisterende byggeri.

For at skabe sammenhæng med naturområderne, skal hegning ske med levende hegn. Der må ikke hegnes i skel mod den §3-beskyttede mose.

 


Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 6 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

  • At der skabes et attraktivt boligområde, hvor der tages hensyn til de omkringliggende naturområder.
  • At der skabes sammenhæng mellem fremtidig bebyggelse og det eksisterende byggeri i og omkring området.
Beskrivelse af området

Området er beliggende umiddelbart vest for Bagterpvej og lidt nord for Halvorsmindevej i den sydvestlige del af Hjørring By. Området har en størrelse på ca 1,5 ha.

Området grænser mod syd og øst op til parcelhusbebyggelse, mod nord et grønt areal, der afgrænses af Friskbækken, og mod øst en mose, der er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven.

En del af området er bebygget med tæt-lav bebyggelse.

Lokalplaner inden for området
104.1110-L04 (vedtaget)
104.1140-L05 (vedtaget)
135.5a HJØRRING (vedtaget)