Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 104.1140.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde Ulvegravene Vest, Hjørring


Områdets betegnelse: 104.1140.03
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål.
Bebyggelse må max. opføres i 1.5 etage.
Hvor særlige forhold taler for det, kan det tillades at kælderen også udnyttes som én etage.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området

Området Ulvegravene vest for jernbanen er et blandet parcelhuskvarter og erhvervsområde fra 1900 og frem.

Området er kuperet, og enkelte huse er derfor opført i op til 2 etager. For størstedelens vedkommende er ejendommene dog i 1 og 1½ etage.

Langs Ulvegravene, Mejsevej, Sanglærkevej og Rørspurvevej er der plantet vejtræer i græsrabatterne, hvilket er med til at give området et ensartet præg.

Langs Bagterpvej og Halvorsmindevej er der etableret trafikdæmpende foranstaltninger.

Der er etableret legepladser på Rørspurvevej og Mejsevej og stisystemer mellem vejene.

Lokalplaner inden for området
104.1110-L06 (vedtaget)
135.3 HJØRRING (vedtaget)
135.4 HJØRRING (vedtaget)
135.6 HJØRRING (vedtaget)
20 HJØRRING (vedtaget)