Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 104.1110.23
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Halvorsmindevej, Hjørring


Områdets betegnelse: 104.1110.23
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at skabe et attraktivt boligområde med åben-lav bebyggelse og

- at skabe sammenhæng mellem boligområdet og den eksisterende bebyggelse langs Halvorsmindevej
Beskrivelse af området
Området grænser mod nord op til den eksisterende bebyggelse langs sydsiden af Halvorsmindevej. Området afgrænses mod vest og syd af landbrugsarealer. Mod øst grænser området op til enkelte boliger og længere mod øst en erhvervsejendom, der anvendes til håndværksvirksomhed.
Lokalplaner inden for området
104.1140-L02 (vedtaget)