Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 104.1110.21
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde mellem Kildebjergvej og Bagterpvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 104.1110.21
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben/lav bebyggelse.

Bebyggelse må max. opføres i 1.5 etage. Hvor særlige forhold taler for det, kan det tillades at kælderen også udnyttes som én etage.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at skabe et attraktivt boligområde med åben-lav bebyggelse, og

- at skabe en sammenhæng mellem boligområdet og den eksisterende bebyggelse langs Halvorsmindevej.
Beskrivelse af området
Området er beliggende nord for Halvorsmindevej mellem Kildebjergvej og Bagterpvej. Størsteparten af området grænser op til eksisterende parcelhusområder. Mod nord støder området op mod et moseareal, som er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsesloven.
Lokalplaner inden for området
104.1110-L04 (vedtaget)
104.1140-L05 (vedtaget)
135.5a HJØRRING (vedtaget)