Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 104.1110.18
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde nord for Odbjergvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 104.1110.18
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastsættes til boligformål med åben-lav bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at skabe et attraktivt boligområde med villaer i et moderne formsprog,
- at der sikres gode stiforbindelser fra området til den nord for beliggende ådal.
Beskrivelse af området
Området er et naturskønt areal med nær tilknytning til en grøn kile omkring Åstrup Møllebæk, som strækker sig mod vest og mod øst ind mod Hjørring.
Lokalplaner inden for området
104.1110-L01 (vedtaget)