Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 104.1110.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Høgesangervej og Agerhønevej m. fl., Hjørring


Områdets betegnelse: 104.1110.02
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.
Der må ikke ske yderligere udstykning på sydsiden af Skovsangervej (bortset fra den sidste grund).
Der fastsættes bestemmelser i en lokalplan for bebyggelsens etageareal på særligt beliggende grunde (skrånende arealer).

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,
- at der sikres gode stiforbindelser fra området til den sydlige ådal.
Beskrivelse af området
Området er et mindre parcelhusområde: Agerhønevej har huse fra 1970-90erne i 1- 1½ etage. For enden af Agerhønevej er der en rest af den gamle banedæmning fra Hørbybanen, hvor der i dag er stiforbindelse til den sydlige bebyggelse på den anden side af det grønne anlæg.
Brushønevej har bebyggelse i 1- 2 etage: villaer på store grunde med god udsigt over det grønne areal mod syd.
Mod vest ligger Høgesangervej, et nyt boligområde med store villaer i moderne formsprog.
Lokalplaner inden for området
141.5 HJØRRING (vedtaget)