Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 103.9130.15
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Landområde, Depotbygninger i Bagterp Plantage vest, Hjørring.


Områdets betegnelse: 103.9130.15
Områdets anvendelse: Militærområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med kontorer, værksteder, lager, funktionærboliger samt øvrige anlæg af betydning for områdets anvendelse til militærformål.

Skorstene og mindre bygningsdele kan overstige 12.5 m.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området helt eller delvist kan anvendes til offentlige formål, f.eks. kontorer, værksteder, lager, funktionærboliger samt øvrige anlæg af betydning for områdets anvendelse til militære formål,
- større offentlig tilgængelighed til skoven, såfremt den fremtidige funktion muliggør det.
Beskrivelse af området
Ca. 39 ha nåleskov. Fredsskov. Anvendes til depotbygninger af Forsvarsministeriet.
Ingen offentlig adgang.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet