Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 103.9130.14
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Landområde, Hærens Materielkommando, Hjørring


Områdets betegnelse: 103.9130.14
Områdets anvendelse: Militærområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med kontorer, værksteder, lager, funktionærboliger samt øvrige anlæg af betydning for områdets anvendelse til militære formål.

Skorstene og mindre bygningsdele kan overstige 12.5 m.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde området til offentlige formål.
Beskrivelse af området
Området anvendes til militære formål og indeholder bl.a. værksted, lager og kontor. Byggeriet er opført i 1971 og senere til- og ombygget.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet