Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 103.8140.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Jernbaneareal Hjørring-Aalborg, Hjørring


Områdets betegnelse: 103.8140.12
Områdets anvendelse: Trafikanlæg
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med teknisk anlæg til jernbane.
Indenfor området må kun opføres bygninger/anlæg til ovennævnte formål.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre jernbanens tracé og afskærmende beplantning gennem området.
Beskrivelse af området
Området omfatter jernbanetracé fra Hjørring Banegård til syd for Halvorsmindevej, hvor der på størstedelen af strækningen er etableret afskærmende beplantning mod de tilstødende boligområder.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet