Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 103.5150.11
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område syd for Halvorsmindevej Dyrskueplads, Hjørring


Områdets betegnelse: 103.5150.11
Områdets anvendelse: Rekreativt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med dyrskue, udstilling og cirkus, tivoli m.v.
Indenfor området må der udelukkende opføres bygninger til ovennævnte formål.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre mulighed for fortsat udvikling af eksisterende erhverv.
Beskrivelse af området
Arealet er beliggende syd for Halvorsmindevej og anvendes til dyrskue, udstilling og cirkus m.v.
Der er indenfor området etableret bygninger til ovennævnte formål.
Området grænser mod nord op til et boligområde, mod øst et erhvervsområde, og mod syd og vest det åbne land.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet