Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 103.5110.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Forstbotanisk Naturpark, Hjørring.


Områdets betegnelse: 103.5110.10
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål og offentligt formål, med offentlige friarealer dvs. forstbotanisk naturpark samt dyrskueparkering, hundetræning m.v.
Inden for området må der udelukkende kun opføres bygninger/anlæg til ovennævnte formål.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for at:
- at styrke områdets rekreative værdi for offentligheden,
- at styrke det pædagogiske sigte ved god formidling på stedet (skiltning, folder m.v.).
Beskrivelse af området
13 ha stor skov og bypark tilgængelig for offentligheden med henblik på rekreation og undervisning. Beplantningen består af træer og buske, som er egnede til brug i skov, læhegn, vildtplantning og haver i Vendsyssel. Parken er anlagt i 1987 og rummer over 160 arter af buske og løv- og nåletræer. Der findes en geografisk afdeling med træer fra forskellige verdensdele på dalens østside. Langs dalens vestside illustreres gamle danske skovtyper.

Der er beskyttede lavbunds- og overdrevsarealer (Naturbeskyttelseslovens § 3) inden for området.


Naturskole-støttepunkt, Hundetræningsbane med klubhus for Danmarks Civile Hundeførerforening m.v.
Lokalplaner inden for området
124.2b HJØRRING (vedtaget)
124.5 HJØRRING (vedtaget)