Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 103.5110.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Bagterpkilen langs jernbanen, Hjørring


Områdets betegnelse: 103.5110.08
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med grønt område i form af grøn kile.
Området friholdes for bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevoksningerne plejes naturnært.
Beskrivelse af området
Bælte af blandet løv- og nålebevoksning beliggende parallelt med jernbanen på en ca. 640 m lang strækning. Arealet er kommunalt ejet. Der er et spor/sti i hele længden fra Ulvegravene i nord til Halvorsmindevej i syd. Grænser mod vest op til løvbevokset jernbaneskråning, og mod øst er det afgrænset med trådhegn mod Bagterp Plantage (Hærens Parkområde). Den sydlige del er noteret som fredskov.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet