Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 103.5110.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Ulvegravskilen langs jernbanen, Hjørring


Områdets betegnelse: 103.5110.07
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område i form af grøn kile (offentlige friarealer).
Området friholdes for bebyggelse bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets drift og vedligeholdelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevoksningerne plejes naturnært,
- at friarealet plejes og sikres som et attraktivt opholds- og legeområde.
Beskrivelse af området
Rammeområdet er kommunalt ejet. Dets nordlige del består af et knap 2 ha stort grønt græsklædt friareal med skovklædte skråninger beliggende mellem Bragesvej, Ulvegravene, Hymersvej og jernbanen. I arealets nordøstlige hjørne er der indrettet en afskærmet legeplads.
Syd herfor fortsætter friarealet som en 320 m lang smalt skovbælte med løvtræer og stiforbindelse langs jernbanens østside indtil Ulvegravene mod syd.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet