Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 103.4120.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Lokalcenter ved Ålborgvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 103.4120.06
Områdets anvendelse: Bydelscenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med liberale erhverv, boliger, privat- og offentlig servicevirksomhed.
Der må ikke etableres detailhandel i området.


Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at den sydlige ?indkørsel? til Hjørring by fremstår mere ensartet og homogent.
Beskrivelse af området
I området ligger Hjørring Kro, bilforhandler, glasfirma og boliger. Området fremtræder som en del af den sydlige indkørsel til Hjørring by.

Området fremtræder lidt sammensat.
Boligerne i området er fra perioden 1930-1960erne.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)