Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 103.1140.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde Bispensgade syd, Hjørring


Områdets betegnelse: 103.1140.04
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Området anvendelse fastsættes til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Åben-lav bebyggelse kan opføres i 1.5 etage.
For tæt-lav bebyggelse er der mulighed for 2 etager.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare området som boligområde,
- at vedligeholde og forskønne Bispensgade med henblik på forskønnelse og trafiksikkerhed.
Beskrivelse af området
Området omhandler 9 ejendomme, der anvendes til boligformål som åben-lav boliger og erhverv.
Området er beliggende ved den tidligere hovedindfaldsvej fra syd. Husene er opført i 1½ etager, hvor vestsiden bærer præg, at der gennem årene er gennemført ombygning og renovering.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet