Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 103.1110.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde Ulvegravene Øst, Hjørring


Områdets betegnelse: 103.1110.03
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebygelse.
Hvor særlige forhold taler for det, kan det tillades, at kælderen også udnyttes som en etage.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,
- at bevare kvarterets karakteristiske vejtræbeplantning.
Beskrivelse af området
Området Ulvegravene øst for jernbanen er et homogent parcelhuskvarter fra 1960èrne til midten af 1970''''erne. Området er kuperet, og enkelte huse er derfor opført i op til 2½ etage. For størstedelens vedkommende dog i 1 og 1½ etage. Langs Ulvegravene er der plantet vejtræer i græsrabatterne, hvilket er med til at give området et ensartet præg.
På Vilesvej er der opført en børnehave, og på hjørnet af Thorsvej-Heimdalsvej er der en butik.
Lokalplaner inden for området
134.1 HJØRRING (vedtaget)