Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 103.1110.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde syd for Halvorsmindevej, Hjørring


Områdets betegnelse: 103.1110.02
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebygelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil.
Beskrivelse af området
Bjarkesvej er beliggende syd for Halvorsmindevej og Bagterp plantage og er del af et homogent boligområde med parcelhuse i en etage - bygget i 1960-90.
Området ligger nord for Arla mejeriet og den gamle dyrskueplads.
Lokalplaner inden for området
124.2b HJØRRING (vedtaget)
124.9 HJØRRING (vedtaget)