Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 102.5110.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Beiths Vænge, Hjørring


Områdets betegnelse: 102.5110.07
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område (friareal).
Området skal friholdes for bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området kun anvendes til rekreativt friareal uden støjende aktiviteter
Beskrivelse af området
Godt 10 ha stort græsdækket friareal syd for Park Alle på begge sider af Svanelundsvej. Trampestier gennem området med forbindelse til parcelhuskvartererne.
Åstrup Møllebæk (tidligere Mogbækken) er delvist frilagt gennem området. Mod nordøst findes en dam i tilknytning til områdets øvrige lavbundsarealer med en rig flora (§3 områder i henhold til Naturbeskyttelsesloven).
Lokalplaner inden for området
2 HJØRRING (vedtaget)