Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 102.5110.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Grønt område - Svanelunden, Hjørring


Områdets betegnelse: 102.5110.06
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med park og byskov.
En lokalplan skal fastsættes bebyggelsesregulerende bestemmelser for arealet, der anvendes til restaurationsformål.
Arealerne friholdes i øvrigt for bebyggelse bortset fra mindre bygninger f.eks. toiletbygninger, redskabshuse og scener m.v. i forbindelse med områdets drift og vedligeholdelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området kun anvendes til park og byskov samt restaurationsformål,
- at der indrettes pendlerparkering ved kommende gangbro over banelegemet.
Beskrivelse af området
7 ha park og byskov. Anlagt ved tilplantning af bakker syd for jernbanen og udgravning af en dam til svaner i 1878-84.
I årene 1914-16 fik anlægget et mere parkagtigt præg.
Tidstypiske elementer f.eks. musiktribune, restauration, stier og bro, skulpturer og blomsterbede m.v. Skråningerne er tilplantet med bøg og andre hjemmehørende løvtræarter.
Rigt fugleliv (f.eks. rågekoloni), bestand af vandflagermus, flere fiskearter i Svanedammen.
Offentlig gennemfartsvej mellem Svanelundsvej og Palleskær Engvej. Nord for denne vej findes bygning for Kommunens materielgård og p-plads.
Parken anvendes til diverse offentlige arrangementer såsom Skt.Hans bål og friluftskoncerter i lysning ved den østlige tribune.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet