Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 102.2110.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Bolig- og erhvervsområde, Gasværksbakken, Hjørring


Områdets betegnelse: 102.2110.03
Områdets anvendelse: Blandet byområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med boliger samt private og offentlige servicefunktioner, såsom kontorer/liberale erhverv, hotel- og kursusfaciliteter, kulturelle formål/institutioner m.v. Der er ikke mulighed for etablering af detailhandel.

Bebyggelsen skal være fritliggende i parklignende omgivelser f.eks. fritliggende punkthuse med indtil 8 etager. Bebyggelsens højde skal aftrappes ned mod det grønne. Byggeriet må ikke opføres højere end koten på Metropol bygningen, som ligger nord for rammeområdet. Bebyggelsens placering og omfang skal reguleres ved byggefelter.

Adgangen til området sker fra Bispensgade via Palleskær Engvej og fra ny tunnel (etableres i forbindelse med projekt på slagterigrunden) under banearealet fra Parallelvej.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage: 110
Andet: 110

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 8

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at området omdannes til et nyt attraktivt byområde i funktionel og arkitektonisk samspil med Slagterigrunden, Metropol og bymidten,

- at en planlægning for området skal forbedre adgangen til bymidten i form af en selvstændig forbindelse under banearealet.
Beskrivelse af området
Området ligger mellem Palleskær Engvej og jernbanen. Syd og vest for området ligger de bynære parker 'Folkeparken' og 'Svanelunden'.
I området er der etableret spidsbelastningsstation og forsyningsveksler (del af fjernvarmeforsyningen), og der ligger en tidligere bestyrerbolig, der er klassificeret som bevaringsværdig.
Lokalplaner inden for området
102.2110-L01 (vedtaget)