Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 102.1140.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Jørgen H. Nielsensvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 102.1140.08
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, med åben-lav-, tæt-lav- og etagebebyggelse.
Max. antal etager: åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare området til boligformål.
Beskrivelse af området
Området består af 1 plans parcelhuse beliggende syd for banen med indkørsel fra Jørgen H. Nielsensvej og Svanelundsvej.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet