Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 102.1140.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde vest for Bispensgade, Hjørring


Områdets betegnelse: 102.1140.02
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål for åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Max antal etager: Åben-lav, 1.5 og tæt-lav, 2.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 35
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for at:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil.
Beskrivelse af området
Området udgør et boligområde vest for Bispensgade afgrænset af Folkeparken mod vest og mod et grønt område mod syd med HMAK.
Bebyggelsen er blandet åben-lav og tæt-lav, opført for størstedelens vedkommende i perioden fra 1920 til midten 1960erne. Husene er hovedsagelig opført i 1½-2½ etage.
Lokalplaner inden for området
131.4 HJØRRING (vedtaget)
2 HJØRRING (vedtaget)