Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 102.1130.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde, Svanelundsvej 6, Hjørring


Områdets betegnelse: 102.1130.10
Områdets anvendelse: Etagebolig
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etagebebyggelse.

Der skal opføres bebyggelse i samme facadelinje som nuværende bebyggelse.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:
- at sikre områdets karakter med byggeri, der volumenmæssigt svarer til de nuværende villaer i området.

Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
102.1130-L02 (vedtaget)