Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 102.1110.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde omkring Jørgen H. Nielsensvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 102.1110.01
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebygelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 35
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,
- at undgå knopskydning på villaerne til skade for helhedsindtrykket, hvorfor der er fastlagt en højere bebyggelsesprocent og etageantal for dette områdes huse,
- at undgå en opdeling af villaerne i ejerlejligheder for således at fastholde den nuværende karakter.
Beskrivelse af området
Langs Jørgen H. Nielsens vej er området karakteriseret ved store byvillaer hovedsagelig fra starten af 1900-tallet. Der er stor variation og detaljerigdom i den forholdsvis tætte bebyggelse, der ligger ud mod det traditionelle vej- og fortovsanlæg.
Lokalplaner inden for området
102-L04 (vedtaget)