Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.7170.45
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område ved Banegårdspladsen, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.7170.45
Områdets anvendelse: Område til offentlige formål
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med banegårdsplads og -bygning, busterminal, posthus m.v.

For matr. nr. 26 c Bistrupgård, Hjørring Jorder gælder:
Max bebyggelses%: 35
Max. etageantal: 1.5 etage
Boligetagearealet må kun øges såfremt kommunen godkender en samlet plan for friarealernes indretning og anvendelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at forbedre området omkring Banegårdspladsen.
Beskrivelse af området
Området indeholder primært baneareal men anvendes også til posthus.
Banegårdsbygningen fra ca. 1900 er en flot, velproportioneret bygning, der er fint placeret for enden af Jernbanegade.
Fra banearealet er der mod vest udsyn til Kvægtorvet med den ombyggede silo som blikfang.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
10.000-07 (vedtaget)
102.2110-L01 (vedtaget)
111.11 HJØRRING (vedtaget)
111.1 HJØRRING (vedtaget)