Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.7170.44
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Vendsyssel Teater og Kulturhus, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.7170.44
Områdets anvendelse: Område til offentlige formål
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med kulturelle institutioner såsom teater og kulturhus o.lign.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 3 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets nuværende karakter som kulturelt samlingssted.
Beskrivelse af området
Den del af området der tidligere blev anvendt til Vestre Skole, er omdannet til kulturhus, musikskole og Vendsyssel Teater.
Der er desuden en daginstitution i den sydlige del af området.
Lokalplaner inden for området
111.8a HJØRRING (vedtaget)