Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.7160.40
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Sct. Cathrinæ Kirke og præstebolig, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.7160.40
Områdets anvendelse: Kirke og kirkegård
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med kirke og kirkegård samt den nødvendige bebyggelse til kirkelige formål.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets nuværende karakter.
Beskrivelse af området
Sct. Cathrinæ Kirke er den største kirke i Gammel Hjørring. Af den senromanske teglstensbygning er der kun bevaret få rester. Tårnets markante, svungne barokkamme stammer fra slutningen af 1700-tallet. I 1920´erne gennemgik kirken en radikal ombygning og fornyelse. Bl.a. blev skibet drejet 90 grader i forhold til den oprindelig plan.
Kirkegården blev flyttet til Sct. Hans kirke i 1921.
Kirken ligger højt og flot og fremstår
som et naturligt samlingspunkt for den historiske bymidte.
Langs Vestergade er en fin elmeallé fra ca. 1860.
Der er udlagt P-plads ved Lille Kirkestræde.
Lokalplaner inden for området
111.6 HJØRRING (vedtaget)
15 HJØRRING (vedtaget)