Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.7160.39
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Sct. Olai Kirke og Kirkegård, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.7160.39
Områdets anvendelse: Kirke og kirkegård
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med kirke og kirkegård, samt den nødvendige bebyggelse til kirkelige formål.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Ca. 0,6 ha stor kirkegård beliggende i bymidten, højt hævet over Sct. Olai Plads. Centralt i området ligger Sct. Olai Kirke, en granitstenskirke i romansk stil fra 1100-tallet (byens ældste kirke).

Kirkegården er traditionelt opdelt med rette linier på grund af de øst-vest-vendte gravsteder, men med en diagonal hovedsti fra trappen ved Tinpottegyde til P-pladsen ved Nørrebro.

I områdets nordvestlige hjørne findes en nyere mandskabsbygning.
Lokalplaner inden for området
111.6 HJØRRING (vedtaget)
15 HJØRRING (vedtaget)