Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.7130.38
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område ved Fyensgade og Overgade, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.7130.38
Områdets anvendelse: Sociale institutioner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med plejehjem.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 80

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 4 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets nuværende karakter.
Beskrivelse af området
I den nordlige del af Fynsgade ligger plejehjemmet 'De gamles hjem'. Hovedbygningen er fra 1921 med enkelte gode bygningsdetaljer. Der er gennem tiden bygget til flere steder, og hele området var primo 2005 under ombygning.

I den sydlige del af Fynsgade ligger to bygninger fra ca. 1910 omkring et grønt haveområde.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet