Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.5110.36
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Christiansgave, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.5110.36
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område.
Der ikke må ske yderligere bebyggelse i parken.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området opretholdes som park og byskov med gode opholds- og udfoldelsesmuligheder,
- at skovbæltet mod vest plejes lempeligt som skov af hensyn til skovbundsfloraen (evt. efterplantning sker med især navr),
- at diget langs Christiansgade efterplantes med hvidtjørn,
- at der sikres et højt plejeniveau for byhaverne.
Beskrivelse af området
Byens ældste parkanlæg på 5 ha. Anlagt som statslig planteskole i 1821, og den har fået sit navn, fordi den i 1843 blev skænket byen af Christian den 8.
Den vestlige del af parken består af skovpartier, som har stor biologisk værdi. De åbne partier mod øst med græsplæner har store gamle træer af mange arter. Tidligere busketter er ryddet, hvilket sikrer et langt kik gennem parken. Lindealleen i parkens østside er fra 1840-erne, og den er i 1995 forlænget helt til parkens nordgrænse. Hele parken rummer et rigt fugleliv.

Jorddiget langs Christiansgade formodes anlagt i 1820-erne og blev fredet i 1917 som én af landets første fredninger. Diget skal holdes bevokset med hvidtjørn.

Den nordlige del af parken blev i 1970 inddraget til idrætsplads for den daværende Vestre Skole, men blev genetableret som bypark med 4 haveafsnit efter en plan fra 1995. Afsnittene adskilles af stramme bøgehække, og haverne med stauder, roser og småtræer har hvert sit tema (nævnt fra vest mod øst): Slangehaven, Forårshaven, Den hvide Have samt Sommerfuglehaven.
Temaet med skærme af bøgehække genfindes i parkens sydligste del.

I nærheden af byhaverne er meget besøgte baner til basket og petanque m.v.

Centralt i parken findes en gammel fin bygning tegnet af den lokale arkitekt Jens Jakobsen. Bygningen rummer offentlige toiletter og redskabsrum (tidligere svanestald!). Samme sted findes en legeplads.
Flere skulpturer opstillet.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet