Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.4120.34
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Lokalcenter ved Idræts Allé, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.4120.34
Områdets anvendelse: Bydelscenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med butikker, liberale erhverv, boliger, privat- og offentlig servicevirksomhed.

Området er jf. retningslinje 3.4 udpeget til lokalcenter.

I området må der maksimalt etableres 3.000 m² bruttoetageareal med henblik på detailhandel og den enkelte dagligvarebutik eller udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 1.000 m².


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at områdets nuværende karakter bevares.
Beskrivelse af området
Bydelscenter bestående af detailhandel med tilhørende parkeringsområde.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
115.1 HJØRRING (vedtaget)