Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.4110.51
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bymidte ved Teateroplevelseshus, Asylgade, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.4110.51
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med liberale erhverv, offentlige formål bl.a. kulturformål med teater og musik, undervisning, café og restaurant samt administration i denne forbindelse.

Områdets hidtidige anvendelse til rutebilstation forventes afviklet og i stedet opføres Teateroplevelseshuset på arealet.

Max. højde 12,8, dog for dele af byggeriet henholdsvis max. 15,6 m og 21,6 m.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 100

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

- at udarbejde en samlet vej- og belægningsplan for Brinck Seidelinsgade og Amtmandstoften,

- at sikre en stiforbindelse mellem Banegårdspladsen til Asylgade, og

- at etablere en ny plads mellem Teateroplevelseshuset og ejendommene langs Jernbanegade. Denne plads skal i sammenhæng med Teateroplevelseshusets foyer fungerer som et offentligt rum med mulighed for forskelligartede aktiviteter henover døgnet.

Beskrivelse af området

Området ligger mellem Banegårdspladsen og Asylgade, på vestsiden af Brinck Seidelins Gade og østsiden af ejendommene langs Jernbanegade.

Området anvendes aktuelt til rutebilstation og udlægges fremadrettet til centerformål med bl.a. kulturelle formål med henblik på opførelse af teateroplevelseshus med mulighed for primært teater og musik.

Lokalplaner inden for området
101.4110-L13 (vedtaget)
101.7140-L06 (vedtaget)