Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.3160.50
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde Parallelvej 48, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.3160.50
Områdets anvendelse: Erhvervsområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål og erhvervsformål, med værkstedsvirksomhed, kontor- og serviceerhverv, liberale erhverv m.m. (ikke detailhandel).

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 35

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at området på grund af placeringen ikke anvendes til støjfølsom anvendelse.
Beskrivelse af området
Området omfatter Parallelvej 48. Ejendommen er i dag omkranset af store trafikanlæg – mod nord afgrænses området af Parallelvej, mod syd af jernbane og mod øst af Bispensgade og mod vest af underføringen under banen til bycenteret Bispetorvet.

Ejendommen anvendes i dag til bolig- og erhvervsformål.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
10.000-07 (vedtaget)