Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.2110.42
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv mellem Vestbanegade og Banearealet, Hjørring


Områdets betegnelse: 101.2110.42
Områdets anvendelse: Blandet byområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med offentligt formål, liberale erhverv, samt ungdoms- og/eller ældreboliger - under forudsætning af, at boligerne kan overholde de miljømæssige krav omkring bl.a. støj og rystelser.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at tilpasse området til den fremtidige trafikstruktur.
Beskrivelse af området
I området ligger det tidligere Toldkammer, tegnet af Hack Kampmann, som i dag anvendes til liberalt erhverv.
Fra banearealet er der mod vest udsyn til Kvægtorvet med den istandsatte silo som blikfang.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)