Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.2110.41
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv, Vendsyssel Historiske Museum mm., Hjørring


Områdets betegnelse: 101.2110.41
Områdets anvendelse: Blandet byområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med offentligt formål, boligformål og centerformål.

Bebyggelse skal placeres indenfor udlagte byggefelter.
Max. antal etager: 1.5 - 2.5. Fastlægges med byggefelter i lokalplan.

For den del af rammeområdet, der jf. retningslinje 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, gælder endvidere følgende:

Der fastsættes for Hjørring bymidte en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med henblik på etablering af detailhandel på 3.000 m² for planperioden, dog eksklusiv restrummelighed i lokalplanerne for Metropol, Bispetorvet og Rådhusbygningen på Springvandspladsen). I bymidteområdet kan dagligvarebutik etableres med et max. bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

Bymidten med henblik på etablering af detailhandel udgøres af følgende rammeområder:
102.4110.04, 101.4110.14, 101.4110.15, 101.4110.16, 101.4110.17, 101.4110.18, 101.4110.19, 101.4110.20, 101.4110.22, 101.4110.23, 101.4110.24, 101.4110.25, 101.4110.26, 101.4110.27, 101.4110.28, 101.4110.29, 101.4110.30, 101.4110.31, 101.4110.32, 101.4130.35, 101.2110.41 og 101.4110.43


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets nuværende karakter.
Beskrivelse af området
Skolegade:
Vendsyssels Historiske Museum består af en unik samling af gamle bygninger fra forskellige perioder, i forskellig stil og med hver deres historie. Alle samlet omkring Museumshaven, anlagt ca. 1820.
I gaden er der desuden nyere bygninger, som er fint tilpasset de historiske bygninger.
Skolegade 8, den gamle latinskolebygning, er fredet.
Vestergade:
Den gamle Provstegård er fredet og er meget tydelig i gadebilledet. Der er mange fine bygningsdetaljer og ny og gammel belægning foran er flot integreret.
Museumsgade:
Hele Museumsgade består af bevaringsværdige unikke bygninger og med sin fine stenbelægning er gaden et flot eksempel på det historiske Hjørring.
I hele området er der flere eksempler på flotte og gamle elme- og lindetræer.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
111.32 HJØRRING (vedtaget)