Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 101.1140.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde langs Klokagervej og Tåsingegade m. fl., Hjørring


Områdets betegnelse: 101.1140.12
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Byggelinie langs Klokagervej og Danmarksgade.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 50
Tæt-lav: 50
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Klokagervej:
Hovedsagelig byhuse i 1 ½ etage fra perioden 1880-1910.
Samsøgade:
Hovedsagelig byhuse i 1 ½ etage fra perioden 1880-1940. Der er et fint gadeforløb med facaderne helt ud til vejen.
Tåsingegade:
Villaer i op til 2 ½ etage fra perioden 1890-1920. Gaden har karakter af at være et bynært villakvarter.
Danmarksgade:
Byhuse i op til 2 ½ etage fra perioden 1870-1910.
Tørholmsvej:
Der er flere eksempler på store, flotte villaer fra perioden 1900-1920.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)